• مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

  مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

 • طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

  طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

بازدید معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرساز از غرفه سیف بنا

بازدید معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرساز از غرفه سیف بنا

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن بازدید از اولین نمایشگاه صنعت ساخت‌و‌ساز که در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد

و بازدید از غرفه شرکت سیف بنا و صحبت با مدیر فنی و مهندسی شرکت سیف بنا