• بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

  مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

 • طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

  طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

 • نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

 • پروژه جاسک

  پروژه جاسک

مجتمع تجاری شهید قدوسی

مجتمع تجاری شهید قدوسی

پروژه احداث مجتمع تجاری تفریحی قدوسی شیراز

کاربری : تجاری- فرهنگی - ورزشی

شروع قرارداد:  1395/09/01

تاریخ آغاز عملیات اجرایی:   1395/09/22

مدت پیمان: 36 ماه

مبلغ پیمان:549,340,737,630

تاریخ تحویل زمین:   1395/04/10

تاریخ تجهیز کارگاه:   1395/09/22

شماره پیمان شرکت سیف بنا با شرکت شهرآتیه 5272 / ق 1073/ 95/101/ ش الف  مورخ 1395/08/19

شماره پیمان اوراق مشارکت شهرداری شیرازبا شرکت شهرآتیه 95/376565  مورخ 1395/08/19

اطلاعات تکميلي

 • نقشه: نقشه