• پروژه جاسک

  پروژه جاسک

 • مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

  مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

مجتمع مسکونی کوثر الهیه

مجتمع مسکونی کوثر الهیه
کارفرما : بخش خصوصی
مشاور :  مهندسین مشاور بنا
نوع قرارداد : مدیریت پیمان
 

اطلاعات تکميلي

 • نقشه: نقشه