• نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

 • پروژه جاسک

  پروژه جاسک

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

  طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

مجتمع اداری - تجاری زهره نیاوران

مجتمع اداری - تجاری زهره نیاوران
کارفرما : بخش خصوصی
مشاور طراح : فرزاد دلیری
نوع قرارداد : مدیریت پیمان

اطلاعات تکميلي

 • نقشه: نقشه