• نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

 • پروژه جاسک

  پروژه جاسک

 • مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

  مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

 • طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

  طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

مجتمع مسکونی یاسمن الهیه

مجتمع مسکونی یاسمن الهیه
کارفرما : بخش خصوصی 
مشاور : مهندسین مشاور حرکت سیال
نوع قرارداد : مدیریت پیمان

اطلاعات تکميلي

 • نقشه: نقشه