• بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • پروژه جاسک

  پروژه جاسک

 • نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

  مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

پروژه تجاری، مسکونی رویای خلیج

پروژه تجاری، مسکونی رویای خلیج

موقعیت اداری

متراژ کل زمین:          423

زیربنای کل:               2503

تعداد واحد مسکونی: 24 واحد

متراژ واحدهای مسکونی:    50-65-73-82

متراژ تجاری:              225مترمربع

تعداد پارکینگ:                  14 واحد

اطلاعات تکميلي

 • نقشه: نقشه