• مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

  مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

 • طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

  طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

پروژه تجاری، مسکونی رویای خلیج

پروژه تجاری، مسکونی رویای خلیج

موقعیت اداری

متراژ کل زمین:          423

زیربنای کل:               2503

تعداد واحد مسکونی: 24 واحد

متراژ واحدهای مسکونی:    50-65-73-82

متراژ تجاری:              225مترمربع

تعداد پارکینگ:                  14 واحد

اطلاعات تکميلي

 • نقشه: نقشه