• طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

  طراحی مشاوره ساخت سرمایه‌گذاری و فروش پروژه‌های عمرانی

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • نیروگاه زباله سوزرشت

  نیروگاه زباله سوزرشت

 • بنای امن شما نزد ماست

  بنای امن شما نزد ماست

 • مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

  مجتمع اداره کل ارتباطات وفن آوری اطلاعات شهرکرد

مجتمع تجاری شهید قدوسی

مجتمع تجاری شهید قدوسی

پروژه احداث مجتمع تجاری تفریحی قدوسی شیراز

کاربری : تجاری- فرهنگی - ورزشی

شروع قرارداد:  1395/09/01

تاریخ آغاز عملیات اجرایی:   1395/09/22

مدت پیمان: 36 ماه

مبلغ پیمان:549,340,737,630

تاریخ تحویل زمین:   1395/04/10

تاریخ تجهیز کارگاه:   1395/09/22

شماره پیمان شرکت سیف بنا با شرکت شهرآتیه 5272 / ق 1073/ 95/101/ ش الف  مورخ 1395/08/19

شماره پیمان اوراق مشارکت شهرداری شیرازبا شرکت شهرآتیه 95/376565  مورخ 1395/08/19

اطلاعات تکميلي

 • نقشه: نقشه